Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
Projekt „Rok v Teplicích nad Metují“

Všeobecné informace

Teplice nad Metují

Do Teplic nad Metují, či spíše do okolních skal a skalních měst a bludišť jezdíváme alespoň dvakrát do roka na několik dní na podzim a v zimě a někdy navíc také na jaře. Máme možnost si v klidu – mimo turistickou sezónu – prohlédnout nejzajímavější místa v tomto trochu opomíjeném, o to však krásnějším skalním městě i blízkém okolí. Celý projekt nese podle svého zaměření název „Rok v Teplicích nad Metují“ a je určen všem zájemcům z Rolničky a také ze školy, kde zkoušíme, kteří mají rádi přírodu a skály bez ohledu na roční období.

Cílem našich výjezdů je – kromě krátkého zpestření školního roku – podrobné seznámení s jedinečným prostředím Teplického skalního města a pískovcových skal. Zaměřujeme se nejenom biologii, zeměpis nebo ochranu životního prostředí, ale i na společenské nebo sportovní činnosti svázané se zdejším prostředím. Každý výjezd má nějaké hlavní téma nebo činnost (fotografování, Geocaching, jednoduchý horolezecký výcvik, ochrana zdraví, památky...).

Během projektu se snažíme zaznamenat vše zajímavé pro další případné zájemce a návštěvníky těchto míst. Podstatnou část tvoří samozřejmě i fotografická dokumentace a v elektronické podobě i videozáznamy jednotlivých přírodních zajímavostí i detailů, makrofotografie, ale hlavně srovnání různých ročních období a klimatických změn na stejných místech.

Projektu se mohou zúčastnit všichni členové Rolničky i žáci PJZŠ Horáčkova – děti od 2. do 9. třídy. Vzhledem k charakteru výjezdů a s nimi spojených aktivit je maximální počet účastníků omezen maximálně na 10, případně podle podmínek i méně.

S projektem se také můžete seznámit na PJZŠ Horáčkova na nástěnce na chodbě v modrém 1. patře napravo od sborové nástěnky. Archiv projektu je na samostatné stránce – odkaz v menu nahoře. Najdete v něm informace a některé výstupy z minulých let a také odkazy na kompletní fotogalerii.

Na této stránce:
Informace o nejbližším výjezdu :-) Přihláška :-) Schůzka před odjezdem :-) Podrobné informace před odjezdem :-) Materiály ke stažení


Nejbližší výjezd – PODZIM 2018 – 8. podzimní fotoškola & Lidmi zapomenutá místa a cesty


Teplice nad Metují

Informace pro zájemce

Na co se můžete těšit v říjnu?
Pokračujeme v tom, co jsme započali už loni – zapomenuté cesty v okolí Čápa – nejvyššího vrcholu Teplických skal, Teplické skalní město, Vlčí rokle, průzkum vrchu Hejda se skalním bludištěm, kam nevedou žádné značené cesty, a možná další varhanní koncert, určitě spousta foto, hronovská pizzerie, pejskové v penziónu...
Hlavním tématem je letos stále fotoškola – pro ty, kdo s námi fotit ještě nebyli, začneme od základů, ti zkušenější se dozvědí něco dalšího (samozřejmě pro zájemce – podmínkou účasti není mít vlastní vybavení), tentokrát na místech, která jsou stranou běžných turistických tras, nebo se na ně již dávno zapomnělo.
Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali již dříve, a tím je geocaching, neb je v našem okolí několik zajímavých krabiček. Geocaching u nás před časem oslavil již 10 let a dávno přestal být jenom zábavným hledáním úkrytů v zemi, na stromě či na těch nejnemožnějších místech, ale hlavně hledáním pokladů v podobě zajímavých míst. Vlastní poklad je totiž téměř vždy doplněn podrobným popisem daného místa, ať už z pohledu zeměpisného, dějepisného, společenského či pouze zajímavostí. Letos se tedy opět podíváme na známá místa a využijeme GPS přístroj, se kterým už umíme zacházet, k záznamu polohy pro nás fotograficky důležitých míst.

Teplice nad Metují

Teď to důležité:
Podzimní fotoškola se bude konat v následujícím termínu: odjezd 17. 10. 2018 ráno, návrat 20. 10. 2018 odpoledne.
Zúčastnit se mohou všichni žáci od 2. ročníku a všichni členové Rolničky bez omezení věku, samozřejmě i ti, kteří s námi na žádném z předcházejících výjezdů nebyli. Podmínkou účasti není vlastní fotoaparát nebo GPS přístroj!
S akcí se můžete podrobněji seznámit také na „teplické“ nástěnce ve škole v prvním patře vedle sborové nástěnky nebo v sekci Archiv projektu „Rok v Teplicích nad Metují“.
POZOR!!!
Zájemci se musí přihlásit do pondělí 8. 10. 2018, ale raději dříve, výjimečně a náhradníci ještě do pátku 12. 10. 2018.


Teplice nad Metují

Přihláška a platba

Přihlášku na podzimní „Teplice“ dostanete na sborových zkouškách nebo si ji můžete vzít na „teplické“ nástěnce v modrém 1. patře nalevo od sborové nástěnky nebo stáhnout přímo zde v PDF.
Přihlášky odevzdejte co nejdříve na sborových zkouškách Rolničky nebo p. uč. Gerychovi do kabinetu v prvním patře nebo ji můžete také zaslat e-mailem na adresu rolnickapraha12@seznam.cz. Maximální možný počet účastníků je 10, přihlášky se evidují podle pořadí odevzdání.
Cena za čtyřdenní výjezd je 1 600 Kč pro děti do 10 let včetně a 2 000 Kč pro děti od 11 let. Cena zahrnuje vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné atd.). Platit je možné v hotovosti na sborových zkouškách nebo převodem na účet sboru (číslo účtu najdete v sekci Kontakty, napište nám).


Teplice nad Metují

Schůzka účastníků před odjezdem

Schůzka všech účastníků podzimního výjezdu bude v pondělí 15. 10. 2018 v 10.45 hodin v knihovně/zkušebně (o velké přestávce po 3. vyučovací hodině).
Účastníci, kteří nechodí na PJZŠ Horáčkova, dostanou všechny potřebné informace na sborových zkouškách, v případě potřeby budou informováni prostřednictvím SMS nebo zde na stránkách.


Teplice nad Metují

Souhrnné informace před odjezdem pro přihlášené

PŘIHLÁSIT SE A ZAPLATIT JE NUTNO NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 8. 10. 2018
ODJEZD: ve středu 17. října 2018 v 8.13 – Praha – Hlavní nádraží (R923 Metuje)
SRAZ: nejpozději v 7.45 v horní hale Hlavního nádraží u odjezdových tabulí (u „našeho“ sloupu)
NÁVRAT: v sobotu 20. října 2018 v 17.49 – Praha – Hlavní nádraží (R924 Cidlina)
TELEFONICKÉ SPOJENÍ (pouze v nutných případech, ve skalách není moc signálu): 608 237 147
PLATBA: v hotovosti, případně na účet č. 1283392028/3030 Air Bank (neplatí se na účet školy!)


Teplice nad Metují

Materiály ke stažení

Přihláška
Úvodní informace o akci, termíny, cena
Konečné informace před odjezdem