Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
Fotoškola v Teplicích nad Metují

Všeobecné informace

Teplice nad Metují

Do Teplic nad Metují, či spíše do okolních skal a skalních měst a bludišť jezdíváme alespoň dvakrát do roka na několik dní na podzim a v zimě a někdy navíc také na jaře. Máme možnost si v klidu – mimo turistickou sezónu – prohlédnout nejzajímavější místa v tomto trochu opomíjeném, o to však krásnějším skalním městě i blízkém okolí. Celý projekt nese podle svého zaměření název „Rok v Teplicích nad Metují“ a je určen všem zájemcům z Rolničky a také ze školy, kde zkoušíme, kteří mají rádi přírodu a skály bez ohledu na roční období.

V posledních letech se na výjezdech věnujeme hlavně fotografování a pro zájemce jsou vlastně takovou krátkou fotoškolou v zajímavém prostředí, které nám dává možnost využít a vyzkoušet všechny oblasti, techniky a žánry fotografie – od krajinářské fotografie přes běžnou dokumentaci, makrofoto až třeba po portrétní a “lidskou“ fotografii na různých místech nejenom ve skalách.

Kromě fotografování vždycky “zabrousíme“ i do dalších oborů a činností: biologie, zeměpis nebo ochrana životního prostředí, nebo třeba společenské nebo sportovní činnosti svázané se zdejším prostředím, geocaching, jednoduchý horolezecký výcvik, ochrana zdraví, památky...).

Kromě toho je zvláště pro účastníky, kteří s námi byli už vícekrát, zajímavé sledovat, jak se prostředí skal mění během různých ročních období, počasí i denních dob.

Projektu se mohou zúčastnit všichni členové Rolničky i další zájemci – žáci PJZŠ Horáčkova – děti od 2. do 9. třídy. Vzhledem k charakteru výjezdů a s nimi spojených aktivit je maximální počet účastníků omezen na 10, případně podle podmínek i méně.

S projektem se také můžete seznámit na PJZŠ Horáčkova na nástěnce na chodbě v modrém 1. patře napravo od sborové nástěnky. Archiv projektu je na samostatné stránce – odkaz v menu nahoře. Najdete v něm informace a některé výstupy z minulých let a také odkazy na kompletní fotogalerie.

Na této stránce:
Informace o nejbližším výjezdu :-) Přihláška :-) Schůzka před odjezdem :-) Podrobné informace před odjezdem :-) Materiály ke stažení


Nejbližší výjezd – JARO 2019 – 9. jarní fotoškola & Lidmi zapomenutá místa a cesty


Teplice nad Metují

Informace pro zájemce

Na co se můžete těšit v dubnu?
Pokračujeme v tom, co jsme započali už loni – zapomenuté cesty v okolí Čápa – nejvyššího vrcholu Teplických skal, Teplické skalní město, Vlčí rokle, průzkum vrchu Kopeček se zříceninou velkého barokního kostela, Křížový vrch u Adršpachu a možná další varhanní koncert, určitě spousta foto, hronovská pizzerie, pejskové v penziónu...
Hlavním tématem je letos stále fotoškola – pro ty, kdo s námi fotit ještě nebyli, začneme od základů, ti zkušenější se dozvědí něco dalšího (samozřejmě pro zájemce – podmínkou účasti není mít vlastní vybavení), opět na místech, která jsou stranou běžných turistických tras, nebo se na ně již dávno zapomnělo.
Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali již dříve, a tím je geocaching, neb je v našem okolí několik zajímavých krabiček. Geocaching u nás před časem oslavil již 10 let a dávno přestal být jenom zábavným hledáním úkrytů v zemi, na stromě či na těch nejnemožnějších místech, ale hlavně hledáním pokladů v podobě zajímavých míst. Vlastní poklad je totiž téměř vždy doplněn podrobným popisem daného místa, ať už z pohledu zeměpisného, dějepisného, společenského či pouze zajímavostí. Letos se tedy opět podíváme na známá místa a využijeme GPS přístroj, se kterým už umíme zacházet, k záznamu polohy pro nás fotograficky důležitých míst.

Teplice nad Metují

Teď to důležité:
Jarní fotoškola se bude konat v následujícím termínu: odjezd 10. 4. 2019 ráno, návrat 13. 4. 2019 pozdě odpoledne.
Zúčastnit se mohou všichni žáci od 2. ročníku a všichni členové Rolničky bez omezení věku, samozřejmě i ti, kteří s námi na žádném z předcházejících výjezdů nebyli. Podmínkou účasti není vlastní fotoaparát nebo GPS přístroj!
S akcí se můžete podrobněji seznámit také na „teplické“ nástěnce ve škole v prvním patře vedle sborové nástěnky nebo v sekci Archiv projektu „Rok v Teplicích nad Metují“.
POZOR!!!
Zájemci se musí přihlásit do pondělí 1. 4. 2019, ale raději dříve, výjimečně a náhradníci ještě do pátku 5. 4. 2019.


Teplice nad Metují

Přihláška a platba

Přihlášku na podzimní „Teplice“ dostanete na sborových zkouškách nebo si ji můžete vzít na „teplické“ nástěnce v modrém 1. patře nalevo od sborové nástěnky nebo stáhnout přímo zde v PDF.
Přihlášky odevzdejte co nejdříve na sborových zkouškách Rolničky nebo p. uč. Gerychovi do kabinetu v prvním patře nebo ji můžete také zaslat e-mailem na adresu rolnickapraha12@seznam.cz. Maximální možný počet účastníků je 10, přihlášky se evidují podle pořadí odevzdání.
Cena za čtyřdenní výjezd je 1 600 Kč pro děti do 10 let včetně a 2 000 Kč pro děti od 11 let. Cena zahrnuje vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné atd.). Platit je možné v hotovosti na sborových zkouškách nebo převodem na účet sboru (číslo účtu najdete v sekci Kontakty, napište nám).


Teplice nad Metují

Schůzka účastníků před odjezdem

Schůzka všech účastníků podzimního výjezdu bude v pondělí 8. 4. 2019 v 10.45 hodin v knihovně/zkušebně (o velké přestávce po 3. vyučovací hodině).
Účastníci, kteří nechodí na PJZŠ Horáčkova, dostanou všechny potřebné informace na sborových zkouškách, v případě potřeby budou informováni prostřednictvím SMS nebo zde na stránkách.


Teplice nad Metují

Souhrnné informace před odjezdem pro přihlášené

PŘIHLÁSIT SE A ZAPLATIT JE NUTNO NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 1. 4. 2019
ODJEZD: ve středu 10. dubna 2019 v 8.06 – Praha – Hlavní nádraží (R923 Hradečan)
SRAZ: nejpozději v 7.40 v horní hale Hlavního nádraží u odjezdových tabulí (u „našeho“ sloupu)
NÁVRAT: v sobotu 13. dubna 2019 v 17.49 – Praha – Hlavní nádraží (R924 Hradečan)
TELEFONICKÉ SPOJENÍ (pouze v nutných případech, ve skalách není moc signálu): 608 237 147
PLATBA: v hotovosti, případně na účet č. 1283392028/3030 Air Bank (neplatí se na účet školy!)


Teplice nad Metují

Materiály ke stažení

Přihláška
Úvodní informace o akci, termíny, cena
Konečné informace před odjezdem