Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
Fotoškola v Teplicích nad Metují

Všeobecné informace

Teplice nad Metují

Do Teplic nad Metují, či spíše do okolních skal a skalních měst a bludišť jezdíváme alespoň dvakrát do roka na několik dní na podzim a v zimě a někdy navíc také na jaře. Máme možnost si v klidu – mimo turistickou sezónu – prohlédnout nejzajímavější místa v tomto trochu opomíjeném, o to však krásnějším skalním městě i blízkém okolí. Celý projekt nese podle svého zaměření název „Rok v Teplicích nad Metují“ a je určen všem zájemcům z Rolničky a také ze školy, kde zkoušíme, kteří mají rádi přírodu a skály bez ohledu na roční období.

V posledních letech se na výjezdech věnujeme hlavně fotografování a pro zájemce jsou vlastně takovou krátkou fotoškolou v zajímavém prostředí, které nám dává možnost využít a vyzkoušet všechny oblasti, techniky a žánry fotografie – od krajinářské fotografie přes běžnou dokumentaci, makrofoto až třeba po portrétní a “lidskou“ fotografii na různých místech nejenom ve skalách.

Kromě fotografování vždycky “zabrousíme“ i do dalších oborů a činností: biologie, zeměpis nebo ochrana životního prostředí, nebo třeba společenské nebo sportovní činnosti svázané se zdejším prostředím, geocaching, jednoduchý horolezecký výcvik, ochrana zdraví, památky...).

Kromě toho je zvláště pro účastníky, kteří s námi byli už vícekrát, zajímavé sledovat, jak se prostředí skal mění během různých ročních období, počasí i denních dob.

Projektu se mohou zúčastnit všichni členové Rolničky i další zájemci – žáci PJZŠ Horáčkova – děti od 2. do 9. třídy. Vzhledem k charakteru výjezdů a s nimi spojených aktivit je maximální počet účastníků omezen na 10, případně podle podmínek i méně.

S projektem se také můžete seznámit na PJZŠ Horáčkova na nástěnce na chodbě v modrém 1. patře napravo od sborové nástěnky. Archiv projektu je na samostatné stránce – odkaz v menu nahoře. Najdete v něm informace a některé výstupy z minulých let a také odkazy na kompletní fotogalerie.

Nejbližší pravidelný výjezd do Teplic nad Metují plánujeme na jaro 2020, pokud nám to ta kulatá potvora dovolí.
Zatím se můžete podívat na minulé výjezdy do sekce Archiv projektu „Rok v Teplicích nad Metují“