Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12

Co jsme vlastně zač – 35 let Rolničky

Motto: Chodit zpívat, nebo chodit si zazpívat?
Motto 2: Jsme exoti, víme o tom a nehodláme na tom nic měnit.

Proč vůbec?

Když jsme se sborem začínali – myslím, že to bylo druhý rok – chodily do sboru také čtyři velmi dobře zpívající děti. Zdálo se mi, že by jich bylo škoda, a tak jsem je vyslal, aby zkusily udělat lepší „kariéru“ v nějakém kvalitnějším sboru („... my jsme začínající sbor, nějakého zájezdu se asi hned nedočkáte, rád vás tu mám, ale máte na víc...“). Všechny čtyři tehdy udělaly přijímačky do jednoho z našich profesionálních a reprezentativních sborů – dokonce snad přímo i do koncertního oddělení. S Rolničkou se pochopitelně musely rozloučit. Uplynuly dva měsíce a všechny čtyři přišly zpět. Když jsem se jich vyptával proč, řekly mi větu, na kterou jsem nikdy nezapomněl a která se stala hlavním a nejvyšším cílem Rolničky: „Ano, bylo to tam dobrý, naučily jsme se spoustu věcí, asi bychom jely i na nějaký zájezd, jenže tam jsme chodily jenom zpívat, ale k tobě do Rolničky jsme si chodily zazpívat.“ Dětský sbor je zkrátka ten nejkrásnější hudební nástroj pod sluncem a stojí za to ho postavit, naladit a rozeznít.

Co na to statistika...

Asi to vypadá neuvěřitelně, ale je to opravdu tak – v letošním roce je Rolničce 35 let. Říká se, že je užitečnější dívat se dopředu, abychom věděli, kam jdeme. Ale určitě je dobré se občas také ohlédnout a připomenout si, odkud a kudy jsme šli. Za těch 35 let ve sboru zpívalo více než 500 dětí, na repertoáru jsme měli několik stovek skladeb a společně jsme prošli téměř 600 koncertů, vystoupení, festivalů, nahrávání a dalších akcí, jako jsou třeba společné výlety, zimní i letní tábory, společné návštěvy koncertů a další. Jediné, co se po celou dobu existence Rolničky nezměnilo, je vedoucí :-)

Jak to bylo na začátku... a kde jsme se tu vůbec vzali.

Na počátku byl docela obyčejný rozhovor s fotografem Janem Šimonem Fialou a Pavlem Břouškem, jedním z hudebních redaktorů tehdejší Československé televize. Řeč přišla i na to, že by rád spolupracoval s malým dětským sborem, který by mu pomohl při jeho práci a pro Československou televizi nazpíval písničky pro pořad „Zpívánky“. Tehdy vznikl pouze z dětí ZŠ Horáčkova malý sboreček, který v tomto duchu s ČST spolupracoval asi dva roky a natočil přes dvacet „Zpívánek“. Některé z nich můžete opět vidět v současné době na ČT a některé vyšly i na kazetách nebo CD. V té době se sbor nescházel příliš pravidelně, vlastně to bylo vždy jen pár zkoušek před natáčením.

Jak je to dnes...

Protože po dvou letech zpívání se obsazení už ustálilo a sbor sezpíval, bylo škoda zahodit kus práce a tak se postupem času sborový rozvrh upravoval až do dnešní podoby. V době, kdy se počet členů Rolničky pohyboval kolem 40, pracovaly kromě hlavního sboru – ROLNIČKA – i dva ročníky přípravek – ZPÍVÁNEK I a II (tak se sbor jmenoval na úplném začátku). V současnosti má Rolnička kolem 20 členů a nově přijaté děti nastupují přímo do hlavního sboru, kde se i s pomocí starších členů naučí vše potřebné a zároveň se stávají platnými členy sboru.
Kromě dětí z První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100, které tvoří asi polovinu sboru, dojíždějí na Rolničku děti prakticky z celé Prahy i mimopražské. Zájemci mohou uplatnit své schopnosti i v hodinách sólového zpěvu. Celkový rozsah všech zkoušek je šest hodin týdně.
Mnoho bývalých členů Rolničky se po odchodu ze sboru hudbě věnuje i dále, ať už v jiných amatérských či profesionálních tělesech nebo na hudební konzervatoři.

Co zpíváme...

Sborový repertoár by asi nejlépe popsalo naše druhé motto: Jsme exoti, víme o tom a nehodláme na tom nic měnit. Před časem jsme totiž byli na soutěžích poučeni o tom, že řádný dětský sbor se musí věnovat vážnému a hodnotnému repertoáru, a to, co zpíváme my (spirituály, cizojazyčné lidovky, muzikál, 30.–60. léta atd.), si můžeme zpívat někde stranou. O něco později, když nás právě díky repertoáru na jedné přehlídce – ovšem v dobrém – označili za exoty, vzniklo naše druhé heslo, kterým se stále (úspěšně) řídíme.
Hlavní zaměření sboru je na lidové písně, české i jiných národů, zpívané vždy v původním jazyce. Kromě toho máme na repertoáru i chrámovou a církevní hudbu, spirituály, v poslední době i umělé písně, folk, sólisté i populární hudbu (hlavně 1. poloviny 20. století), muzikály, jazz a podobně. Malý průřez tím, co zpíváme, najdete v sekci Repertoár, kde jsou i písničky ke stažení.

Co se děje...

Z mimořádných akcí DPS Rolnička by stál za zmínku zájezd do Vídně, několik přímých rozhlasových přenosů při nedělních bohoslužbách a natáčení audiokazety pro USA. V roce 1995/96 jsme spoluúčinkovali při natáčení videoklipu, audiokazety a CD „Pet – jsem s tebou“ – program věnovaný handicapovaným dětem. Je připravena k vydání výuková nahrávka s vybranými písněmi ze zpěvníků pro 3. – 5. ročník ZŠ. V roce 2000 sbor vydal profilovou kazetu s nahrávkami z let 1992 – 1999. Od roku 2000 se také pravidelně účastníme přehlídky pěveckých sborů v Jílovém u Prahy (putovní cena 2007) a v poslední době také přehlídky „Kavky Open Air“. V květnu 2006 jsme reprezentovali Městskou část Praha 4 na přehlídce souborů z celé Prahy „Děti dětem“ na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti. Mezi tradiční akce patří účast na festivalu „Libušsko-písnická nota“, na festivalech a přehlídkách s mezinárodní účastí „Moravskotřebovské arkády“ a „Spiritual Fest“. Na pozvání Univerzity Karlovy zajišťovala Rolnička program pro účastníky mezinárodních konferencí. Poslední koncert v sezóně 2007/2008 byl na „1. golfovém turnaji Pomozte dětem“ pro nadaci Kuře – Pomozte dětem.
Spolupracujeme také s Botanickou zahradou v Troji a hotelem Barceló, kde zajišťujeme program pro hosty během vánočních svátků. Tradiční koncerty se konají v předvánočním období v Praze i v okolí. V roce 2012/2013 jsme se zúčastnili mezinárodního divadelního projektu Krabat – účinkovali jsme v německo-polsko-českém divadelním představení a někteří členové sboru se podíleli i na organizace celého projektu. V roce 2013/2014 jsme se poprvé zúčastnili mezinárodního hudebního festivalu duchovní hudby Musica Sacra na zámku Kozel. V roce 2014/2015 jsme přijali pozvání do hudební soutěže Allegro 2015, ve které jsme získali dvakrát první místo – v kategorii sborů a v kategorii sólový zpěv. V červnu 2015 jsme byli pozváni velvyslanectvím USA na oficiální oslavy Dne nezávislosti a měli jsme tu čest zahajovat ceremoniál českou státní hymnou. V roce 2016/2017 jsme byli pozváni na samostatný koncert do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a školní rok jsme kromě obvyklého závěrečného koncertu zakončili nahráváním písničky s Michalem Davidem – klip pro CK Exim Tours – poslechnout si můžete přímo na stránkách Exim Tours.
Před časem jsme také dokončili natáčení lidových písniček a po vydaných kazetách a prvním studiovém CD jsme na vánočním koncertě v refektáři kláštera Emauzy v prosinci 2007 „pokřtili“ druhé CD – tentokrát s živými nahrávkami z koncertů. „Kmotrou“ byla Mgr. Jana Libichová – ředitelka První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100. V roce 2010 vyšlo další „živé“ CD Žluté Vánoce a v roce 2015 nahrála jedna z Rolniček Bára samostatné sólové CD.
Poslední akcí a také největším naším úspěchem byla účast na 52. Festivalu dalmatinskih klapa v Omiši v Chorvatsku na začátku července 2018. Festivalu jsme se zúčastnili jako první zahraniční a dětský sbor v historii festivalu. Naším chorvatským programem jsme měli tu čest zahajovat celý festival, který je určen výhradně klapskému zpívání a pouze chorvatským tělesům (klapám), které prošly několika výběrovými koly. Celou kroniku našeho týdenního pobytu v Chorvatsku najdete na samostatné stránce v sekci Přehled akcí. Přejeme hezké počtení, pokoukání i poslouchání.
V lednu 2019 jsme se po Vánocích znovu sešli v našem nahrávacím studiu a celý vánoční program jsme si přezpívali ještě jednou, abychom měli materiál pro další vánoční CD – mělo by být hotové do Vánoc 2019.
V září 2019 jsme se zúčastnili nahrávání videoklipu NÁHODOU skupiny Verona. K tomu nás pozval kapelník a producent Peter Fider, sešli jsme se ve studiu a během hodiny byla hotová nahrávka. Nu a před koncem listopadu jsme se sešli znovu, tentokrát v úžasném Studiu 1 Českého rozhlasu na Vinohradské a všichni zúčastnění, tedy i s Veronou, kapelou, gospelovým sborem a s Michalem Davidem, abychom společně natočili videoklip k písničce Náhodou. Ten je věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje. Premiéra klipu byla v pondělí 2. 12. 2019 na Rádiu Blaník. Klip si můžete pustit na tomto odkazu na Youtube
V době jarního koronablázince v roce 2020 se sborové zkoušky nekonaly, ale částečně jsme si to vynahradili další studiovou akcí, tentokrát v televizi Prima, kdy jsme se opět sešli v písničce Náhodou (byť ve velmi omezeném počtu) společně s kapelou Verona a Michalem Davidem a dále také s desítkami dalších (viz odkaz na Facebook) v pořadu Vlna naděje. Více informací najdete například na Facebooku Vlna Naděje a nebo přímo na stránkách TV Prima, kde je o pořadu Vlna naděje ještě více podrobností.

Co ještě...

Práce ve sboru však nejsou jenom zkoušky, nacvičování písniček a vystoupení. Patří sem i více či méně pravidelné víkendové výlety do okolí Prahy, společné návštěvy koncertů (případně i s rodiči). Alespoň dvakrát do roka se vydáváme na čtyřdenní výjezd do Teplic nad Metují, který je vždy nějak tematicky zaměřený, pro zájemce je zorganizován pobyt na horách během jarních prázdnin a tábor na začátku letních prázdnin – 14–18denní na naší táborové základně kousek od Hronova nebo 10denní v Chorvatsku v Omiši.

Bez čeho by to nešlo...

Žádný sbor ovšem nemůže pracovat, 1) nemá-li za co a 2) nemá-li kde. Co se prvního bodu týče, děkujeme všem, kteří nám vypomáhají v dobách, kdy to nejvíce potřebujeme. Co se druhého bodu týče, patří náš dík vedení První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100, neboť nám umožňuje využívat pro sborovou činnost školní prostory již od založení sboru. Tímto má velkou zásluhu na skutečnosti, že můžeme letos společně oslavit už 35 let od počátku Rolničky. Děkujeme.