Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
Tábory, výlety, Teplice nad Metují...

Kromě zpívání podnikáme také mnoho dalších „turistických“ akcí: každý rok letní a podle zájmu i zimní tábor, během školního roku několik celodenních výletů do bližšího i vzdálenějšího okolí a dvakrát za rok, vždy na podzim a v zimě, čtyřdenní výjezd do Teplic nad Metují.

Tábory

Letní tábor se koná vždy 18 dnů na začátku letních prázdnin. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které nechodí do Rolničky – není to sborové soustředění.
Podrobnosti k nadcházejícímu táboru najdete na odkazu Aktuální tábor.
Časem se v táborovém archivu objeví také informace k minulým táborům, témata táborových her, odkazy na fotografie a mnoho dalších zajímavostí.

Výlety

Několikrát do roka se vydáváme na kratší či delší celodenní výlety do bližšího, ale někdy i dosti vzdáleného okolí Prahy. Výlet bývá obvykle spojený s „lovením“ geocachingových schránek.

Projekt „Teplice nad Metují“

Do Teplic nad Metují, či spíše do okolních skal a skalních měst a bludišť jezdíváme alespoň dvakrát do roka na čtyři dny mimo hlavní sezónu. Každý výjezd bývá zaměřen na nějaké téma nebo činnost (fotografování, Geocaching, jednoduchý horolezecký výcvik, ochrana zdraví, památky...) Podrobnosti k této akci najdete na samostatné straně.