Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12


Tábory, výlety, Teplice nad Metují...

Kromě zpívání podnikáme také mnoho dalších „turistických“ akcí: každý rok letní a podle zájmu i zimní tábor, během školního roku několik celodenních výletů do bližšího i vzdálenějšího okolí a dvakrát za rok, vždy na podzim a na jaře, čtyřdenní výjezd do Teplic nad Metují, kromě toho si občas úplně normálně vymyslíme a hrajeme nějakou stopovací hru po naší městské části.

Tábory

Letní tábor se koná vždy na začátku letních prázdnin na „naší“ táborové základně ve Velkém Dřevíči u Hronova, odkud to máme blízko do Teplic nad Metují a do skal. Od roku 2018 také na tábor jezdíme do Chorvatska do Omiše – v případě dostatečného počtu zájemců. Táborů se mohou zúčastnit i sourozenci a kamarádi i děti, které nechodí do Rolničky – není to sborové soustředění.
Podrobnosti k nadcházejícímu táboru najdete na odkazu Aktuální tábor.
Do táborového archivu postupně zpětně doplňujeme také informace k minulým táborům, témata táborových her, odkazy na fotografie a mnoho dalších zajímavostí.

Výlety

Několikrát do roka se vydáváme na kratší či delší celodenní výlety obvykle do bližšího, ale někdy i dosti vzdáleného okolí Prahy. Výlet bývá spojený s „lovením“ geocachingových schránek. Výlety mají svou vlastní stránku Výlety.

(nejenom) Fotoškola „Teplice nad Metují“

Do Teplic nad Metují, a jejich bližšího i vzdálenějšího okolí či spíše do okolních skal a skalních měst a bludišť jezdíváme alespoň dvakrát do roka na čtyři dny mimo hlavní sezónu. Výjezdy jsou v posledních letech zaměřené hlavně na fotografování pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco nového nebo si práci s fototechnikou jenom vyzkoušet. Nedílnou součástí jsou i různé další aktivity a činnosti (geocaching, jednoduchý horolezecký výcvik, ochrana zdraví, památky...). Podrobnosti k fotoškole najdete na samostatné straně.