Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12


Různé sborové dokumenty

Textové dokumenty si můžete přečíst kliknutím na název dokumetu nebo v menu nahoře. Pro případný tisk nebo stažení a pro formuláře k vyplnění použijte odkazy vpravo – docMS Word nebo pdfPDF.

dokument

Rozvrh sborových zkoušek

docrozvrh.docx pdfrozvrh.pdf
dokument

Sborový řád

docrad.docx pdfrad.pdf
dokument

Platby za sbor

docprispevky.docx pdfprispevky.pdf
dokument

Formulář na doplnění údajů

docudaje.docx pdfudaje.pdf
dokument

Souhlas se zpracováním osobních údajů

docsouhlas-udaje.docx pdfsouhlas-udaje.pdf
dokument

Přihláška na sólový zpěv

docprihlaskasz.docx pdfprihlaskasz.pdf
dokument

Odhláška

docodhlaska.docx pdfodhlaska.pdf
dokument

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (platnost 2 roky)

docposudek.docx pdfposudek.pdf
dokument

Čestné prohlášení – květen 2020

pdfČestné prohlášení.pdf
dokument

Čestné prohlášení o negativním testu – květen 2021 – nové (20. 5. 2021)

pdfČestné prohlášení.pdf