Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
Platby za sbor

Hlavní sbor: 2 500 Kč/rok

Sólový zpěv (pro zájemce): 700 Kč/rok

Způsob placení zůstává beze změn:
– první platba nejpozději do 15. října na období od září do prosince – 1 000 Kč
– druhá platba nejpozději v únoru na období od ledna do června – 1 500 Kč
Platit je možné na sboru v hotovosti nebo převodem z účtu.
Použijete-li platbu převodem, uveďte jako variabilní symbol sborové číslo dítěte. Číslo účtu pro platbu převodem: 1283392028/3030 Air Bank.
Sbor se neplatí na účet PJZŠ Horáčkova!