Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12


Platby za sbor

Hlavní sbor: 2 500 Kč/rok

Sólový zpěv (pro zájemce): 700 Kč/rok

Kytara, klávesy: 2 500 Kč/rok

Způsob placení zůstává beze změn:
První platba nejpozději do 15. října na období od září do prosince – ROL 1 000 Kč / SZ 280 Kč / ROL+SZ 1 280 Kč / nástroj 1 000 Kč.
Druhá platba nejpozději v únoru na období od ledna do června – ROL 1 500 Kč / SZ 420 Kč / ROL+SZ 1 920 Kč / nástroj 1 500 Kč.
Platit je možné převodem z účtu, jako variabilní symbol uveďte sborové číslo dítěte.
Číslo účtu pro platbu převodem: 1283392028/3030 Air Bank.
Sbor se neplatí na účet PJZŠ Horáčkova!