Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 1218. letní tábor – Rolnička na Dřevíči 2006

Dokumenty ke stažení

tečkaInformace před odjezdem: DOC
tečkaPřihláška na tábor: DOC, PDF
tečkaPosudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě: DOC, PDF

O táboru

Vážení rodiče, milé Rolničky,
Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdete - po mnoha letech se podoba tábora již ustálila. To samozřejmě neznamená, že by nebylo co měnit a hlavně vylepšovat, ale základ zůstává stále stejný. Ani letošní tábor pro nás nepřináší žádné zásadní změny. Pokud nějaké budou, tak jenom k lepšímu. V žádném případě to totiž neznamená, že bychom si mysleli, že je všechno dokonalé a že bychom mohli v něčem slevit z kvality, programu nebo snad bezpečnosti tábora. Naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos. Tak tedy:
K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor. K tradici již také patří místo - ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Dalším důvodem, proč jezdíme sem, je i to, že se zde pokaždé setkáváme s našimi zahraničními přáteli z Holandska, Belgie a Německa.
Ani letos se proti minulým rokům na organizaci tábora prakticky nic nezmění – zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin od 1. do 18. července 2006, případný dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale děti by přišly o závěr hry.
Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou volná místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi - děti od 2. do 7. třídy. I když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou.
Jako vždy je tábor stanový - stany po dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16.
Přestože i v letošním roce se mění ceny všeho možného, neplatí to o ceně tábora – ta letos zůstane stejná jako v loňském roce. I když zatím nemám k dispozici všechny ceníky a ještě není jasné, co se opravdu změní (např. ubytování a doprava), zůstane cena na úrovni loňského roku - tedy 4700,- Kč (děti od 6 do 14 let). Tato částka je maximální, v jednání je opět sleva na ubytování, (což je druhá největší částka a u které se dá očekávat výraznější zdražení proti loňsku). V případě, že by ještě došlo k nějakém nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo méně dětí (rozpočtové minimum je 12), bude rozdíl doplácet sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Možné je platit v hotovosti (na schůzce 6.6.) nebo složenkou (nutno do 31.5. !). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.
Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před táborem. Protože je o tábor již teď velký zájem jak ze strany starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Závaznou přihlášku, kterou najdete také na poslední stránce Kašpara, odevzdejte co nejdříve, ale raději ještě dříve, protože přihlášky se budou zapisovat v pořadí, v jakém je odevzdáte a maximální počet je opravdu 16. Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů, případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, na e-mailových adresách dps-rolnicka@quick.cz nebo gerych@horackova.cz nebo na internetových stránkách (to ostatně vidíte sami, že?).
Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyzvednout si jej můžete na sboru nebo je možné ho stáhnout na našich www stránkách – sekce Ke stažení. Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se za něj asi 50,- Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě nebo minulého letního tábora.