Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
23. letní tábor – Rolnička na Dřevíči 2011

Dokumenty a informace ke stažení

tečkaÚvodní informace o letním táboru pro zájemce i přihlášené: DOC PDF
tečkaPřihláška na tábor: DOC PDF
tečkaPosudek o zdravotní způsobilosti... – dokument, který musí mít všichni účastníci táborů DOC PDF

O táboru

Opět nadešla doba, kdy se začínají plánovat prázdniny, dovolené a také tábory.
Také k tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor – letos to bude již po 23. Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdete – po mnoha letech se podoba tábora ustálila, i když nás letos (ostatně jako každý rok, že) čekají tu větší, tu menší organizační změny k lepšímu.

Pro koho tábor je

foto I když tábor organizuje Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12, není to pěvecké soustředění. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které do sboru nechodí, sourozenci, kamarádi... zpěv není podmínkou.

Co se tam děje

Základ našich činností zůstává stejný, podobně jako loni přibudou další výlety na zajímavá místečka, kde jsme ještě nebyli. Ani letos neuděláme výjimku z tradičních akcí, jako jsou výlety do skal, hledání a letos i založení keší, noční výlet skalním městem, výlet do Náchoda, návštěva T.O. Trappers – Horse Ranch, „sádrování“ končetin, výroba triček a podobně. Od loňského roku máme přímo v táboře k dispozici také nový bazén. Téma táborové hry opět bude překvapením – více až na táboře.

Kde tábor je

K tradici našich táborů patří také místo – ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhají naše tábory bez „lidských“ komplikací. Patří k nim nejenom vedoucí kempu, ale také naši přátelé z Holandska.

Kdy se tábor koná

Letos je z organizačních důvodů tábor výjimečně o jeden den kratší – délka 17 dnů, od 1. do 17. července 2011. Případný pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru.

Jak to tam vypadá

foto Jako vždy je tábor stanový – stany typu iglú s předsíňkou jsou sice velikostí pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po dvou. Po zkušenostech a s ohledem na táborový program a činnosti se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 12.

Kolik tábor stojí

I v letošním roce zůstává cena stejná, tj. 4 900,– Kč. Tato částka je konečná a děti samozřejmě nemusí z vlastního kapesného na nic připlácet. Pokud se tábora zúčastní společně přihlášená dvojice, má z ceny tábora slevu 300,– Kč na osobu. Vše potřebné (v případě, že by ještě došlo k nějakému nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo méně dětí – rozpočtové minimum je 10) doplácí sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je za 17denní pobyt a zahrnuje vše – dopravu, stravování, ubytování, pojištění, doprovod i všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti (nejpozději na schůzce v úterý 31. 5. 2011) nebo převodem z účtu (nutno odeslat také do 31. 5. 2011). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.

Přihláška

Protože o tábor bývá velký zájem jak ze strany starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve. Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. května, ale raději dříve, protože přihlášky se budou registrovat v pořadí, v jakém je odevzdáte, a maximální počet je opravdu 12. Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů.

Kde se dozvím ještě více

foto Případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, nebo na e-mailové adrese rolnickapraha12@seznam.cz. Vše najdete též na našich internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Tam se také můžete podívat na část táborového deníku a fotogalerie z loňského roku.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti...

Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyzvednout si jej můžete na sborových zkouškách a je ke stažení na této stránce nahoře. Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se za něj asi 100,– Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě atd.

Schůzka rodičů a účastníků tábora

Schůzka rodičů a účastníků tábora se bude konat na PJZŠ Horáčkova v úterý 31. 5. 2011 od 18.00 hodin. Na schůzce se budete moci podívat na fotogalerie předcházejících táborů, dozvíte další informace, bude prostor na vaše dotazy a samozřejmě budete moci zaplatit tábor.