Kašpar číslo 19 - září 2005


Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, máte za sebou první dny nového školního roku. Do něho vám přeji všechno dobré a mnoho úspěchů. Stejně jako v minulých letech se opět budeme setkávat na sborových zkouškách, zpívání, výletech a dalších akcích. Stejně tak i letos najdete v Kašparovi všechno důležité.
Dan M. Gerych


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

do Rolničky letos proběhnou ve čtyřech dnech : středa 7.9., čtvrtek 8.9., pondělí 12.9. a úterý 13.9., po všechny dny od 15:00 do 16:45 hodin na PJZŠ Horáčkova 1100 ve zkušebně sboru. První dva dny jsou určeny převážně pro děti ze školy Horáčkova, další dny i pro ostatní děti z jiných škol. Kdo byste chtěli přijít na pomoc, budete vítáni.

PRVNÍ ZKOUŠKA

bude ve středu 14. září od 15:30 asi do 16:00 hod. Řekneme si všechno důležité k organizaci letošního roku, rozmyslete si, kdo budete chtít chodit na sólový zpěv...

ROZVRH HODIN

Letošní rozvrh zůstává stejný jako v loňském roce:

den/hodina15:30 - 16:1516:15 - 17:3017:45 - 18:45
PondělíPřípravka
1. ročník
Hlavní sbor
Rolnička
Sólový
zpěv 1
StředaPřípravka
2. ročník
Hlavní sbor
Rolnička
Sólový
zpěv 2


SBOROVÉ PŘÍSPĚVKY

I sborové příspěvky zůstávají oproti loňsku beze změn:
Přípravka 1,2, Hlavní sbor: 2.000,- Kč/rok
(platí se pouze jednou i v případě, že dítě chodí současně na přípravku i do sboru)
Sólový zpěv (pro zájemce): 700,- Kč/rok
Způsob placení zůstává beze změn:
a) první platba (do 10. října) na období od září do prosince – 800 Kč
b) druhá platba (do konce ledna) na období od ledna do června – 1.200 Kč
Platit je možné na sboru v hotovosti nebo převodem z účtu. Použijete-li druhý způsob placení, vyžádejte si, prosím, předem číslo účtu a variabilní symbol (důležité!!!).

KONKURS NA OBAL DRUHÉHO CD

Protože by do Vánoc mělo být hotové druhé CD Rolničky, vyhlašuji tímto soutěž na obal druhého CD – cédéčko by mělo být hlavně vánoční, ale nejenom to. Zkuste vymyslet nějaký obal, který by se dal použít – technika je prakticky libovolná, ale radši se přijďte poradit. Obal by měl být hotový nejpozději do konce října, abych ho ještě stihnul zpracovat pro tisk.

CO DÁLE?

Co všechno by se ještě mohlo dít ve sboru – v dohledné době do konce kalendářního roku to budou asi dvě až tři vystoupení (kromě vánočních samozřejme), v sobotu 8.10. výlet – zatím bez bližšího určení, ale jako obvykle do bližších i vzdálenějších krajů (Harrachov, Mumlavské vodopády, Říp, Posázaví, zimní Teplické skály …), do Vánoc bude hotové další CD a pak už vánoční koncerty – hlavní vánoční koncert bude opět v Emauzích. I letos se pokusíme zorganizovat nějaký vánoční (zahraniční?) zájezd a samozřejmě další zpívání, počítejte s tím, že jsme letos pozváni na 10. ročník přehlídky Jílovské zpívání.

JARNÍ PRÁZDNINY

V případě zájmu - jako tomu bylo v některých předcházejících letech - pojedeme (zájemci) i tentokrát během jarních prázdnin na Šumavu do Hartmanic – v termínu jarních prázdnin pro Prahu 4 – to je od 4.2. do 11.2.

LETNÍ TÁBOR

Letní tábor „Rolnička na Dřevíči 2006“ se uskuteční opět na začátku prázdnin v termínu od 1.7. do 18.7.– opět na našem místečku ve Velkém Dřevíči u Hronova. Podrobnosti i přihlášku najdete v některém z příštích Kašparů, stejně jako informace k jarním prázdninám.

KONTAKTY

DPS Rolnička – Praha 12, Dan M. Gerych, Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
e-mailové adresy: gerych@horackova.cz nebo dps-rolnicka@quick.cz
www.horackova.cz/rolnicka