Kašpar číslo 18 - duben 2005


Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny a od posledního vydání Kašpara opět uběhla dlouhá doba. Mezitím se mnoho věcí změnilo a ještě mnoho nás čeká. Tak mnoho, že tentokrát vychází Kašpar ve dvojnásobném formátu. Jak už to bývá, nejsou všechny zprávy jenom špatné nebo jenom dobré - vzhledem k tomu, že těmi prvními nás téměř nepřetržitě zásobují naše sdělovací prostředky, :-( Kašpar Vám přináší více těch druhých. :-) Pokud nenastane něco mimořádného, do prázdnin už asi další číslo Kašpara nevyjde, a tak v tomto čísle najdete zprávy ze současného dění i výhled do následujících měsíců až do konce školního roku.
Dan M. Gerych


CD ROLNIČKY

Na konci loňského roku se konečně objevilo první CD Rolničky – v tomto okamžiku (alespoň podle vydaných čísel) koluje po světe kolem padesáti cédéček – pro případné další zájemce připomínám, že další CD můžete získat výměnou za dvě prázdná CD. Další cédéčko se zatím stále ještě připravuje – materiálu zatím ještě asi není dost. CD by mělo být laděno vánočně, takže se na něm objeví hlavně živé nahrávky z vánočního koncertu v Emauzích, ale něco budeme ještě muset nahrát – viz článeček dále – celodenní soustředění v sobotu 7. května.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Sice je „teprve“ polovina dubna a do června se zdá, že je ještě daleko, ale už teď se musí plánovat závěrečný koncert – opět bude v divadelním sále v Emauzích. Abychom se vyhnuli tomu, že v době konání závěrečného koncertu odjede polovina sboru na školu v přírodě, žádám vás o vyplnění ústřižku na této stránce dole a jeho odevzdání nejpozději 20. dubna 2005.


ODEVZDEJ DO 20.4. !!!


Školy v přírodě nebo jiné akce (zájezd, výlet…) se zúčastním v době:

od _________________ do _________________

od _________________ do _________________

Jméno člena sboru ___________________________________


FOTOGRAFOVÁNÍ SBORU

Během následujících několika zkoušek se na sboru budeme fotografovat - sbor jako celek i jednotlivci - fotografie sboru i portrétní foto jednotlivců bude samozřejmě možné také objednat. Všechny podrobnosti se dozvíte na sborových zkouškách.

CELODENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - ČTĚTE POZORNĚ

V neděli 1. května se od 9:30 do 16:00 bude konat celodenní sborové soustředění ve škole ve zkušebně. Bude to náhrada za odpadlé zkoušky a převážná část bude věnována dokončení nahrávek pro druhé CD - některé písničky dostanete až při nahrávání. Zařiďte si proto, prosím, váš program tak, abyste na této mimořádné zkoušce mohli být všichni přítomni - sbor i všichni sólisté - opravdu je to velmi nutné.

ROLNIČKA NA INTERNETU - KONEČNĚ

Podobná zpráva se tu objevila již v minulém roce, ale bohužel až teď se podařilo dát dohromady vše potřebné, takže zkušební verze www stránek se rozběhne během dubna na serveru PJZŠ Horáčkova - zatím pouze informační, na kompletních stránkách se usilovně pracuje. Adresa bude www.horackova.cz/rolnicka

ROZPIS ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2004/05:

V rozpisu nejsou zahrnuté případné další koncerty – bude ještě upřesněno !
pondělí 4.4.Odpadají všechny zkoušky a zároveň jsou všichni zváni na folkový festival Zahrada do areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích – divadlo Mezi ploty
středa 6.4.Odpadá přípravka a hlavní sbor! Zkouška sólistů je jako obvykle.
pátek 8.4.Mimořádná zkouška od 14:30 do cca 16:30
Nutná účast – dozvíte se podrobnosti k pondělnímu zpívání v Modrém klíči. Kdo se ze závažných důvodu nebudete moci zúčastnit, musíte mi v pátek večer zavolat (608 237 147).
pondělí 11.4.Zpívání v Modrém klíči na Libuši
Sraz ve škole – odchod nejpozději v 8:30
Zpíváme od 10:00 hodin asi hodinový program
Návrat zpět do školy – pokud byste se do školy nevraceli, musíte mít lísteček.
Odpoledne obvyklá zkouška : přípravka – sbor – sólový zpěv !
středa 13.4.obvyklá zkouška
pondělí 18.4.obvyklá zkouška !!! (i když jsou dopoledne přijímací zkoušky)
středa 20.4.obvyklá zkouška
pondělí 25.4.
středa 27.4.
Odpadají všechny zkoušky - zájezd do Francie a Německa pro přihlášené.
neděle 1.5.Mimořádná zkouška od 9:30 do cca 16:00 – náhrada za odpadlé zk.
pondělí 2.5.
středa 4.5.
obvyklá zkouška
pondělí 9.5.
středa 11.5.
obvyklá zkouška
pondělí 16.5.
středa 18.5.
obvyklá zkouška
pondělí 23.5.
středa 25.5.
obvyklá zkouška
sobota 28.5.Jílovské zpívání
pondělí 30.5.obvyklá zkouška
středa 1.6.15:30 – závěrečný test a zkoušky pro pondělní přípravku
16:00 - 17:30 - závěrečné zkoušky pro sbor – dle rozpisu
18:00 - schůzka rodičů a účastníků tábora Rolnička na Dřevíči 2005 - informace a placení tábora
pondělí 6.6.16:00 - 17:30 - závěrečné zkoušky – dle rozpisu
středa 8.6.15:30 - 16:30 náhradní závěrečné zkoušky - nebudete-li se moci zúčastnit závěrečných zkoušek v řádném termínu, včas si domluvte náhradní!!!
pondělí 13.6.
středa 15.6.
odpadají zkoušky – ŠVP
pondělí 20.6.16:00 - 18:00 generálka koncertu
pátek 24.6.pravděpodobný termín závěrečného koncertu + vydávání vysvědčení
pátek 1.7.odjezd na tábor - viz podrobné informace
sobota 18.7.návrat z tábora - viz podrobné informace


ROLNIČKA V INTERNETOVÉM VYSÍLÁNÍ

Možná si vzpomínáte na jednu předvánoční zkoušku, kdy nás navštívil redaktor internetového Rádia Domino, vyptával se vás na všechno možné a natáčel si kus zkoušky – nahrávání koled. Právě v této době je na internetu vysílána reportáž a vlastně celý asi hodinový pořad včetně písniček a povídání o sboru – možná se dozvíte něco, co jste předtím nevěděli…. Vysílání si můžete poslechnout na adrese:
http://www.radiodomino.cz/abradio.htm
Po kliknutí na název pořadu Rolnička Praha 12. Pořad se vysílá stále dokola, protože se vám asi nepodaří připojit od začátku. Pro zájemce mohu celý pořad opatřit na CD ve formátu MP3. POZOR – VYSÍLÁNÍ SKONČÍ BĚHEM TOHOTO TÝDNE, TAK JE NEPROMEŠKEJTE.

OPĚT PŘIPOMÍNÁM VŠEM:

1) Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy u dveří. V době, kdy začíná sbor je většinou již uklizeno nebo se právě uklízí, a pak je nutné se po budově pohybovat v přezůvkách (ne naboso na mokré podlaze !!!). Totéž platí i při odchodu, kdy je již všude uklizeno - přezouváme se opět dole u dveří.
2) Příchod na sbor do 16:00 je pouze hlavním/předním vchodem. Zadní vchod lze použít jen od 16:00 hodin.
3) Hlavní sbor začíná v 16:15 (bez komentáře).

LETNÍ TÁBOR ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2005

Vážení rodiče, milé Rolničky,
ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdete - po mnoha letech se podoba tábora již ustálila. To samozřejmě neznamená, že by nebylo co měnit a hlavně vylepšovat, ale základ zůstává stále stejný. Ani letošní tábor pro nás nepřináší žádné zásadní změny. Pokud nějaké budou, tak jenom k lepšímu. V žádném případě to totiž neznamená, že bychom si mysleli, že je všechno dokonalé a že bychom mohli v něčem slevit z kvality, programu nebo snad bezpečnosti tábora. Naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos.
Tak tedy:
K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor. K tradici již také patří místo - ATC Velký Dřevíč u Hronova,. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Dalším důvodem, proč jezdíme sem, je i to, že se zde pokaždé setkáváme s našimi zahraničními přáteli z Holandska, Belgie a Německa.
Ani letos se proti minulým rokům na organizaci tábora prakticky nic nezmění – zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin od 1. do 18. července 2005, případný dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale děti by přišly o závěr hry.
Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou volná místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi - děti od 3. do 7. třídy. I když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou.
Jako vždy je tábor stanový - stany po dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16.
Přestože i v letošním roce se mění ceny všeho možného, neplatí to o ceně tábora – ta letos zůstane stejná jako v loňském roce. I když zatím nemám k dispozici všechny ceníky a ještě není jasné, co se opravdu změní (např. ubytování a doprava), zůstane cena na úrovni loňského roku - tedy 4.700,- Kč (děti od 6 do 14 let). Tato částka je maximální a konečná, v jednání je opět sleva na ubytování, (což je druhá největší částka a dá se u ní očekávat výraznější zdražení proti loňsku). V případě, že by ještě došlo k nějakém nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo méně dětí (rozpočtové minimum je 12), bude rozdíl doplácet sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Možné je platit v hotovosti (na schůzce 1.6.) nebo složenkou (nutno do 21.5. !). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.
Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před táborem. Protože je o tábor již teď velký zájem jak starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Závaznou přihlášku, kterou najdete na předposlední stránce Kašpara (nebo zde), odevzdejte nejpozději do konce března, ale raději dříve, protože přihlášky se budou zapisovat v pořadí, v jakém je odevzdáte a maximální počet je opravdu 16. (Pokud jste již odevzdali předběžnou přihlášku, tuto velkou již nemusíte.) Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů, případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, případně na e-mailových adresách
dps-rolnicka@quick.cz
nebo
gerych@horackova.cz

Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Najdete ho na poslední stránce Kašpara. Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se za něj asi 50,- Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě atd.

Přihláška na tábor Rolnička na Dřevíči 2005

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte