Kašpar číslo 27 – říjen 2010

Kašpar 27 - hlavička

brejle

Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec.
Od začátku školního roku a vstupu do 23. roku činnosti Rolničky už uplynul měsíc a k vám opět přichází Kašpar s nejdůležitějšími informacemi pro letošní rok. Stále však platí i to, že ty nejnovější a aktuální zprávy najdete na našich internetových stránkách. Pouze pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo je potřeba něco připomenout, ozve se vám SMS.
Vše dobré v tomto školním roce všem přeje Dan Martin Gerych

NOTY, TEXTY, PAPÍRY...

Je zvláštní, že sbor, který má n členů, spotřebuje 2n textů a papírových materiálů, tedy dvakrát tolik. Zřejmě většina z nich mizí někde v propadlišti dějin nebo možná někde úplně jinde na zcela konkrétním místě. Je to škoda, protože se tím připravujeme o prostředky, které bychom mohli využít podstatně lépe. Žádám tímto všechny členy sboru, kteří tak ještě neučinili: opatřete si plastové desky s fóliemi – nejlépe čtyřkroužkové, stačí velikost 1,5 – 2 cm – a všechny noty a materiály si ukládejte do fólií. Určitě bude podstatně větší problém ztratit celé desky, než jednotlivý papír s notami, který opravdu můžete založit kamkoliv.
Pokud by se jednalo jenom o texty, nebyl by to možná až tak velký problém (aniž bych to chtěl zlehčovat!). Velmi by mne ovšem mrzelo, pokud by takto skončil i tento Kašpar. A protože z minulých vydání mám určité signály o tom, že některý Kašpar vůbec neopustil místo, kam byl ihned po vydání uložen, a tím pádem se nedostal ani k Vám – rodičům, prosím Vás opět o následující: až se Vám Kašpar dostane do ruky, odstřihněte na této stránce dole ten malý proužek a podepsaný vraťte zpět po dětech. Budu ho po nich opravdu chtít. Ne proto, že bych sledoval, jak pečlivě Kašpara čtete, ale abych měl jistotu, že se dostal až k Vám a neskončil neznámo kde. Děkuji.

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK A KONCERTŮ (ZATÍM ZNÁMÝCH) DO KONCE ROKU 2010

pondělí 4. 10. 2010
středa 6. 10. 2010
Pravidelné zkoušky
pondělí 11. 10. 2010
středa 13. 10. 2010
Odpadají všechny zkoušky
pondělí 18. 10. 2010
středa 20. 10. 2010
Pravidelné zkoušky
pondělí 27. 10. 2010
středa 29. 10. 2010
Podzimní prázdniny
pondělí 1. 11. 2010Pravidelná zkouška
středa 3. 11. 2010 až sobota 6. 11. 2010Výjezd do Teplic nad Metují pro přihlášené, ostatním ve středu odpadá zkouška.
pondělí 8. 11. 2010
středa 10. 11. 2010
Pravidelná zkouška
pátek 12. 11. 2010Mimořádná náhradní zkouška od 15.00 do 17.00
sobota 13. 11. 2010Vystoupení na festivalu dětských sborů v OC Šestka
pondělí 15. 11. 2010Pravidelná zkouška
středa 17. 11. 2010Státní svátek – není zkouška
pondělí 22. 11. 2010Pravidelná zkouška
středa 24. 11. 2010Pravidelná zkouška – všichni musí umět texty, začínají zkoušky na schodech, všichni musí mít přezutí.
od pondělí 29. 11. 2010
do středy 8. 12. 2010
Pravidelné zkoušky na schodech
pátek 10. 12. 2010Mimořádná zkouška od 15.00 do 17.00
pondělí 13. 12. 2010
středa 15. 12. 2010
Pravidelné zkoušky
sobota 18. 12. 2010Vánoční koncert v Botanické zahradě v Troji (???)
pondělí 20. 12. 2010Generálka vánočního koncertu povinná pro všechny členy sboru!!!
úterý 21. 12. 2010Hlavní vánoční koncert v Emauzích od 18.00 hodin
sobota 25. 12. 2010Koncert pro hosty hotelu Barceló, Praha 4
čtvrtek 30. 12. 2010Tradiční zimní výlet do Adršpachu
od pondělí 3. 1. 2011Začínají pravidelné zkoušky

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DPS Rolnička – Praha 12 (to je úplný název sboru)
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
e-mailová adresa: rolnickapraha12(zavináč)seznam(tečka)cz
http://www.rolnickapraha12.cz
číslo účtu: 65260399/0800
Variabilní symbol pro platbu za sbor je sborové číslo člena – zapsáno je v prezenčním sešitku na deskách, případně je na internetu v sekci Pro členy (vstup přes heslo)

Telefonní číslo 775 699 806, ze kterého vám chodí většina informačních SMS, je určeno pouze pro zasílání hromadných zpráv. Nedá se použít pro telefonování a není možné na něj odpovídat (je to jenom SIM-karta na stole, i když, jak jsem nedávno zjistil, se dokonce někdy tváří, že zvoní nebo přijímá sms. Opravdu ne.) Pro všechny odpovědi na SMS, potvrzení atd. používejte stále pouze číslo 608 237 147.

PŘIPOMÍNKY PRO NĚKTERÉ...

 1. Každý člen sboru má za povinnost nosit na všechny zkoušky kroužkové desky ve formátu A4 s fóliemi, do kterých si zakládá očíslované noty, texty a další materiály seřazené tak, aby bez problémů našel, co potřebuje, a zároveň se papíry nerozpadly a nemusely se z desek vůbec vyndavat. Bez not nebude vpuštěn na zkoušku!
 2. Zcela nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, propiska a barevná (nejlépe červená) propiska, mikrofix atd., aby se s ní dalo čitelně psát a opravovat v notách.
 3. Na zkoušky je nutno chodit včas – to znamená alespoň 5 minut před začátkem. Zkouška začíná v 16.15 hodin, v 16.10 musí být všichni na svých místech. Pokud by toto nefungovalo, bylo by nutné prodloužit zkoušky do 17.45 hodin. Na zkouškách platí určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo.
 4. Příchod na zkoušky i odchod ze zkoušek je pouze hlavním/předním vchodem. Zadní vchod (kolem kanceláře školy) smějí využít pouze sólisté při odchodu po 17.45.
 5. Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy v hale, stejně tak při odchodu. V době, kdy začíná sbor je většinou již uklizeno nebo se právě uklízí a pak není možné se po budově pohybovat v botách a už vůbec ne naboso na mokré podlaze!!! Porušování bodu 4) a 5) bude mít za následek postih ze strany sboru i První jazykové ZŠ.
 6. Každá nepřítomnost na zkouškách a povinných akcích musí být omluvena v prezenčním sešitku.
 7. A na konec ještě něco k účasti na sborových zkouškách. Uvědomte si, prosím, že sbor může fungovat pouze jako celek. Pokud kdokoliv chybí, ať už je důvod jakýkoliv, komplikuje tím práci nejenom sobě, ale také hlavně všem ostatním. Nastávají pak situace, kdy se třeba pět zkoušek musíme věnovat stále jedné písničce, protože je sbor pokaždé v jiném obsazení. Bohužel, ne všechno se můžete naučit doma, ne všechny písničky je možné nahrát. Proto vás všechny žádám, abyste akce jako kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo sborové zkoušky.

REPERTOÁR PRO KONEC ROKU 2010

Na začátku letošního roku se výrazně změnilo obsazení sboru, což s sebou přináší i změnu repertoáru oproti minulým rokům. Vánoční blok letošního roku budeme sestavovat převážně z českých vánočních písní a koled, některé z nich jsme naposledy zpívali asi před 10 – 15 lety, některé ještě vůbec. Kromě nových písniček nám na repertoáru zůstane pouze několik loňských. Jsou to jednak „nevánoční“ věci (28 – Magnificat + Dona nobis pacem) a dále pak „vánoční“ spirituál Amen, 31 – Campanas de Belén, 36 – Adeste fideles, 37 – Narodil se Kristus Pán. Noví členové sboru noty samozřejmě dostanou, ostatní si je zařadí do svých desek, pokud je již vyřadili.
Texty všech písniček se učte průběžně doma – nespoléhejte na to, že se je naučíte jenom na zkouškách – to opravdu nestačí. Na začátku prosince musí každý předvést, že umí celý program zazpívat sám ve svém hlasu (jako sólista) bez textu na papíře. Vypadá to opravdu velmi nehezky, když při provedení před posluchači někteří „vydávají“ úplně jiná slova, než ostatní, nehledě na to, že takový „zpěvák“ je pak pro sbor nepoužitelný. Záznam některých koncertů je v tomto směru docela „zajímavý“.

HTTP://WWW.ROLNICKAPRAHA12.CZ

Na našich internetových stránkách proběhla opět trochu větší aktualizace skoro ve všech sekcích. Nejdůležitější pro vás:

 1. Noty a nahrávky: V sekci „Pro členy“ najdete ke stažení doplněné noty a texty na písničky, které teď zpíváme. Pokud je to možné, najdete kromě ikonky pro stažení not také ikonku s cédéčkem, kde je nahrávka, nebo ikonku s odkazem na YouTube. Seznam se bude průběžně doplňovat, jak budou přibývat další písničky. POZOR – noty si stahujte pouze v sekci „Pro členy“, nepoužívejte sekci „Repertoár“ – tam jsou noty určené pro veřejnost a většinou jsou v jiné úpravě a bez poznámek pro sbor.
 2. Dále je v sekci „Pro členy“ aktuální přehled plateb za sbor ke dni 3. 10. 2010 – pozor, v tomto okamžiku byste všichni měli mít zaplacenu odpovídající část do konce roku 2010 (1 000,– Kč sbor, 420,– Kč sólový zpěv)
 3. Aktualizovaný je i podrobný kalendář s rozpisem zatím všech známých akcí, které se chystají do konce školního roku.
 4. Uživatelské jméno a heslo má každý nalepené ve svém prezenčním sešitku. Sekce „Pro členy“, zvláště pak část s notami je neveřejná, aby nedošlo k porušení autorského zákona.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ – TÁBOROVÝ (FOTO)DENÍK

Na našich internetových stránkách v sekci „Tábory“ najdete povídání o loňském táboru ve formě čtení na pokračování. Každý týden se můžete těšit na popis jednoho táborového dne i s odpovídajícími fotogaleriemi.
Ti, kteří na našem táboře byli, si tak mohou připomenout, čím vším jsme na začátku července prošli. Ti, kdo s námi na táboře zatím nebo tentokrát nebyli, mohou deníček brát jako inspiraci a obrázek toho, jak probíhají naše tábory.
Podrobnosti k již plánovanému táboru v červenci 2011 najdete po Vánocích na našich stránkách a v dalším čísle Kašpara.

ROZVRH HODIN

Letošní rozvrh zůstává stejný jako v loňském roce:

den/hodina15.30–16.1516.15–17.3017.45–18.45
PondělíPřípravka 1. ročník
Z organizačních důvodů se letos nekoná
Hlavní sbor
Rolnička
Sólový
zpěv 1
StředaPřípravka 2. ročník
Z organizačních důvodů se letos nekoná
Hlavní sbor
Rolnička
Sólový
zpěv 2

SBOROVÉ PŘÍSPĚVKY

Také sborové příspěvky zůstávají oproti loňsku beze změn:
Přípravka 1,2, Hlavní sbor: 2.500,– Kč/rok
(platí se pouze jednou i v případě, že dítě chodí současně na přípravku i do sboru)
Sólový zpěv (pro zájemce): 700,– Kč/rok
Způsob placení zůstává beze změn:
a) první platba (splatnost do konce září) na období od září do prosince – 1 000,– Kč
b) druhá platba (splatnost do konce února) na období od ledna do června – 1 500,– Kč
Platit je možné na sboru v hotovosti nebo převodem z účtu. Použijete-li druhý způsob placení, použijte, prosím, jako variabilní symbol sborové číslo. Je zapsáno v prezenčním sešitku (důležité pro identifikaci platby).
POZOR – sbor se neplatí na účet školy! Číslo sborového účtu je 65260399/0800.

CO JE TO „ROK V TEPLICKÝCH SKALÁCH“?

Projekt „Rok v Teplických skalách“ probíhá již několikátým rokem jako akce První jazykové základní školy v Praze 4, v posledních letech je spolupořadatelm projektu i Rolnička, která se z menší části podílí na financování, úplně pak zapůjčením materiálu a potřebného vybavení.

Každý rok se na podzim, v zimě a někdy i na jaře vydává skupina dětí na již tradiční několikadenní vlastivědně–přírodovědnou exkurzi do Teplického skalního města. Máme možnost si v klidu – mimo turistickou sezónu – prohlédnout nejzajímavější místa v tomto trochu opomíjeném, o to však krásnějším skalním městě. Celý projekt nese podle svého zaměření název „Rok v Teplických skalách“. Jeho obsahem je poznávání jednoho z mnoha zajímavých míst naší země v průběhu čtyř ročních období, při odlišných podmínkách a z různých pohledů. Podstatnou část tvoří také fotografická dokumentace. Ta se zaměřuje na jednotlivé zajímavosti, ale hlavně na průběh a srovnání ročních období a klimatických změn na stejných lokalitách. Projektu se mohou zúčastnit žáci všech tříd PJZŠ Horáčkova a všichni členové Rolničky. V rámci letošního projektu opět navštívíme dvakrát během školního roku Teplické skály na „pracovních cestách“, během kterých se budeme věnovat nejrůznějším činnostem a sportovním aktivitám.

TEPLICE – 3.–6. 11. 2010

Letošní první výjezd bude vícedenní a uskuteční se v následujícím termínu: odjezd 3. 11. 2010 ráno, návrat 6. 11. 2010 odpoledne. Pokud nám to počasí dovolí, budou mít zájemci možnost seznámit se s horolezeckou výstrojí a bez jakéhokoliv nebezpečí si některé aktivity vyzkoušet v přírodním cvičném terénu. Kromě toho se zaměříme také na činnost, která v poslední době získává stále větší oblibu. Geocaching – hledání pokladů – již dávno přestal být jenom zábavou a mohou se mu věnovat opravdu všichni bez rozdílu věku. Některé poklady se dají hledat dokonce i bez přístroje GPS. Geocaching ale není jenom hledání pokladů v zemi či na stromě, ale hlavně hledání pokladů v podobě zajímavých míst. Vlastní poklad je totiž téměř vždy doplněn podrobnými informacemi o daném místě, ať už z pohledu zeměpisného, dějepisného, společenského či pouze zajímavostí. Obvyklým souvisejícím tématem projektu je bezpečnost pohybu v terénu.

Projekt pořádá PJZŠ Horáčkova společně s DPS Rolnička – Praha 12. Projekt je určen žákům všech ročníků a všem členům Rolničky. Zájemci se mohou přihlásit do pátku 22. 10. 2010 (před podzimními prázdninami), výjimečně ještě v pondělí 1. 11.

S projektem se můžete podrobněji seznámit také na nástěnce u zkušebny nebo na internetových stránkách školy (www.horackova.cz) v sekci Školní akce a zprávy – Teplice nad Metují, kde najdete fotografie z minulých výjezdů a také něco více k letošnímu tématu – Geocaching aneb Poklady ve skalách. Přihlášku si můžete vzít na nástěnce u zkušebny, na sborových zkouškách nebo stáhnout z internetu. Přihlášky se evidují podle pořadí, maximální možný počet účastníků je 10. Cena za čtyřdenní výjezd je 1 100,– Kč a zahrnuje vše potřebné, část projektu hradí spolupořadatel projektu – DPS Rolnička – Praha 12.