Kašpar číslo 25 – březen 2009

Kašpar 25 - hlavička

brejle Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec.
Po delší přestávce, kdy většina důležitých informací se k vám dostávala přes SMS nebo naše internetové stránky, je tu opět Kašpar, protože se v poslední době objevilo několik důležitých zpráv a informací, které by vás mohly (mělysmile!) zajímat, neboť se týkají našeho programu do konce školního roku a o letních prázdninách a které by byly příliš dlouhé na smsky.
Dan Martin Gerych

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009

pondělí 2. 3. 2009Pravidelná zkouška
středa 4. 3. 2009Pravidelná zkouška +Odpadá sólový zpěv.
pondělí 9. 3. 2009
středy 11. 3. 2009
Pravidelné zkoušky
od čtvrtka 12. 3. 2009
do neděle 15. 3. 2009
„Teplice nad Metují 2009 – zima“ – pro přihlášené
od pondělí 16. 3. 2009
do středy 1. 4. 2009
Pravidelné zkoušky
pátek 3. 4. 2009Mimořádná zkouška – soustředění ve škole
pondělí 6. 4. 2009Pravidelná zkouška
úterý 7. 4. 2009Koncert v Národním muzeu od 17.00 hodin
středa 8. 4. 2009Odpadají všechny zkoušky
neděle 11. 4. 2009Koncert v Botanické zahradě v Tróji od 14.00 hodin
pondělí 12. 4. 2009Odpadají všechny zkoušky – Velikonoce
středa 15. 4. 2009Pravidelná zkouška
čtvrtek 16. 4. 2009Koncert v Národním muzeu od 17.00 hodin
od pondělí 20. 4. 2009
do středy 20. 5. 2009
Pravidelné zkoušky
pondělí 25. 5. 2009Odpadají všechny zkoušky – pedagogická rada
středa 27. 5. 2009Závěrečný koncert v Emauzích od 18.00 hodin
první týden v červnuBude ještě jeden nebo dva koncerty
Varianta I
1. – 18. 7. 2009
Varianta II
29. 6. – 16. 7. 2009
Tábor „Rolnička na Dřevíči 2009

ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009

V souvislosti s rekonstrukcí PJZŠ Horáčkova a ukončením běžného provozu na začátku června se v měsíci červnu nebudou konat sborové zkoušky na Horáčkově. O tom, jak bude celý červen vypadat se dozvíte na konci května – variantou jsou zkoušky na jiném místě, možná, že bude možné být v nějaké jiné místnosti ve škole – to zatím nikdo nedokáže říci.

PŘIPOMÍNKY PRO NĚKTERÉ...

1) Každý člen sboru si opatří desky ve formátu A4 (pokud tak ještě neučinil), do kterých si bude zakládat očíslované noty, texty a další materiály tak, aby bez problémů našel, co potřebuje a zároveň se papíry nerozpadly. Tyto desky musí nosit na každou zkoušku.
2) Zcela nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, propiska a barevná tužka, mikrofix atd, aby se s ní dalo čitelně psát.
3) Na zkoušky je nutno chodit včas – to znamená alespoň 5 minut před začátkem. Zkouška začíná v 16.15 hodin, v 16.10 musí být všichni na svých místech. Na zkouškách platí určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo.
4) Samostatnou kapitolou je účast na sborových zkouškách. Uvědomte si prosím, že sbor může fungovat pouze jako celek. Pokud někdo chybí, ať už je důvod jakýkoliv, komplikuje tím práci nejen sobě, ale i hlavně všem ostatním. Bohužel, ne všechno se můžete naučit doma, ne všechny písničky je možné nahrát. Proto vás všechny žádám, abyste akce jako kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo sborové zkoušky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DPS Rolnička – Praha 12, Dan Martin Gerych
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
e-mailová adresa: rolnickapraha12(zavináč)seznam(tečka)cz
www.rolnickapraha12.cz
Telefonní číslo 775 699 806 je určeno pouze pro zasílání hromadných zpráv. Nedá se použít pro telefonování a není možné na něj odpovídat. Pro případné odpovědi na SMS, potvrzení atd. používejte stále číslo 608 237 147.

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2008

Vážení rodiče, milé Rolničky,
Opět nadešla doba, kdy se začínají plánovat prázdniny, dovolené a také tábory. foto
Také k tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor – letos to bude již po 22. Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdete – po mnoha letech se podoba tábora ustálila, i když nás letos (ostatně jako každý rok, žesmile) čekají tu větší, tu menší organizační změny, samozřejmě k lepšímu. Základ našich činností zůstane stejný, opět přibudou další výlety do skal a na další místečka, kde jsme ještě nebyli. Ani letošní tábor v žádném případě neubírá nic z kvality programu nebo bezpečnosti. Naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos. (Ale tyhle věty už také znáte, že ano.smile)
Tak tedy:
K tradici našich táborů patří také místo – ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Patří k nim nejenom vedoucí kempu, ale také naši přátelé z Holandska, Belgie a Německa.
Zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin. Základní termín tábora je od 1. do 18. července 2009.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí školy a dřívějším ukončením školního roku je však možné, že bychom odjeli již o něco dříve – v úvahu přichází pondělí 29. června (a návrat 16. července) nebo dokonce odjezd v sobotu 27. června (návrat 14. července) Toto vše se ovšem bude moci upřesnit až na začátku června, podle situace ve škole. Samozřejmě, že vše záleží také na tom, zda se tábora zúčastní i ti z vás, kdo nechodí na Horáčkovu, aby se jim situace příliš nezkomplikovala. Proto, prosím, na přihlášce označte všechny dřívější termíny, kterých byste se mohli zúčastnit. Základ samozřejmě platí od 1. do 18. července 2009.
Případný pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru.
foto
Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou volná místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi – děti do 14 let. I když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou.
Jako vždy je tábor stanový – stany s předsíňkou jsou pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16.
Proti loňskému se tentokrát nemění ani cena tábora a zůstává na stejné částce, jako loni 5 100,– Kč. Tato částka je maximální, opět se budeme snažit o slevu na ubytování, (což je druhá největší částka, u které se dá očekávat výraznější zdražení proti loňsku). V případě, že by ještě došlo k nějakém nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo méně dětí (rozpočtové minimum je 10), bude rozdíl doplácet sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti (na schůzce – datum bude upřesněno) nebo převodem z účtu (nutno odeslat do 31. 5.!). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.
Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před táborem. Protože o tábor bývá velký zájem ze strany jak starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do konce dubna, ale raději dříve, protože přihlášky se budou zapisovat v pořadí, v jakém je odevzdáte a maximální počet je opravdu 16. Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů, případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, případně na e-mailové adrese rolnickapraha12(zavináč)seznam(tečka)cz
Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyzvednout si jej můžete také na sborových zkouškách, je ke stažení na internetových stránkách sboru www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se za něj asi 100,– Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě atd.