Kašpar číslo 24 - leden 2008

Kašpar 24 - hlavička

brejle Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec.
Po delší odmlce je tu opět Kašpar, protože se v poslední době objevilo mnoho důležitých zpráv a informací, které by vás mohly (mělysmile!) zajímat, neboť se týkají našeho programu do konce školního roku a o letních prázdninách
Dan M. Gerych

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KVĚTNA 2008

pondělí 21. 1. 2008Pravidelná zkouška
středa 23. 1. 2008Odpadá sbor (pedagogická rada). Sólový zpěv je jako obvykle
od pondělí 28. 1. 2008
do středy 13. 2. 2008
Pravidelné zkoušky
pondělí 18. 2. 2008
středa 20. 2. 2008
Odpadají všechny zkoušky - jarní prázdniny
od pondělí 25. 2. 2008
do středy 3. 3. 2008
Pravidelné zkoušky
středa 5. 3. 2008 -
sobota 8. 3. 2008
Odpadají všechny zkoušky – Akce "Teplice nad Metují 2008 - zima" - pro přihlášené
od pondělí 10. 3. 2008
do středy 19. 3. 2008
Pravidelné zkoušky
pondělí 24. 3. 2008Odpadají všechny zkoušky - Pondělí velikonoční - prázdniny
od středy 26. 3. 2008
do pondělí 14. 4. 2008
Pravidelné zkoušky
středa 16. 4. 2008Odpadá sbor (pedagogická rada). Sólový zpěv je jako obvykle
pondělí 21. 4. 2008Pravidelná zkouška
středa 23. 4. 2008 a
pondělí 28. 4. 2008
Odpadají všechny zkoušky - zájezd do Francie pro přihlášené
středa 30. 4. 2008Pravidelná zkouška

POZNÁMKY K ROZPISU AKCÍ

V rozpisu nejsou uvedeny ještě další akce, u kterých zatím neznáme přesný termín – Jílovské zpívání, Přehlídka Kavky 2008 a zpívání na Křižíkově fontáně 2008, závěrečný koncert v Emauzích a dále mimořádné zkoušky. Rozpis akcí najdete ve stejné podobě na našich www stránkách.

FESTIVAL MORAVSKOTŘEBOVSKÉ ARKÁDY

V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili festivalu Moravskotřebovské arkády. Akce to byla rozsáhlejší počtem sborů, protože kromě obvyklých doprovodných akcí festivalu slavila Moravská Třebová výročí města. V letošním roce nebude počet účastníků tak vysoký. Pro Rolničku jsme přesto dostali osobní pozvánku na festival. Tentokrát budeme mít o jeden koncert navíc proti loňsku. Protože součástí festivalu jsou i doprovodné koncerty účastníků v různých zařízeních sociální péče, budeme mít letos navíc jeden koncert v Domově s pečovatelskou službou přímo v Moravské Třebové. Stejně jako loni zůstává společný závěr sobotního večerního koncertu v kostele (s Myšáky) a samozřejmě účast v nedělním hlavním programu.
Termín festivalu Moravskotřebovské arkády je letos 24. a 25. května. Účast na tomto festivalu je jednou z podmínek účasti na koncertním zájezdu do Chorvatska.

JÍLOVSKÉ ZPÍVÁNÍ 2008

Jílovské zpívání je přehlídka dětských i dospělých sborů. Rolnička se pravidelně účastnila několika předcházejících ročníků – naposledy v roce 2003 a pak v loňském roce, kdy jsme si odvezli putovní cenu. V letošním roce ještě není přesný termín přehlídky určen, pokud v době konání přehlídky nebudeme na zájezdu, určitě se zúčastníme.

INFORMACE NA WWW STRÁNKÁCH

Máte-li možnost, sledujte průběžně i naše www stránky, zvláště tehdy, pokud nejste na sboru. V sekci „Pro členy“ bude založena odbočka na novou stránku „Omiš 2008“, kde postupně najdete všechny informace k zájezdu. Stránka bude přístupná pouze přes heslo, protože informace nebudou veřejné. Heslo je jiné než do sekce „Pro členy“ a dozvíte se ho na sborových zkouškách.
Na internetu se v pondělí 21. ledna objevily historické zajímavosti ze života Rolničky. Ve fotogalerii na konci najdete vůbec nejstarší sborové fotografie z prvního veřejného vystoupení 10. 3. 1990 a několik desítek fotografií z akcí dávno minulých.

CHORVATSKO – OMIŠ 2008

Nejdůležitější letošní akcí je určitě plánovaný zájezd do chorvatského Omiše na „Festival dalmatinskih klapa“. V současné době probíhá přihlašování účastníků, které skončí 31. ledna, a hned poté bychom se měli dozvědět definitivní termín, protože festivalové koncerty probíhají od začátku května až do konce července. Jako nejpravděpodobnější vypadá 2. nebo 3. týden v červnu. V současnosti se pilně pracuje na zajištění financí – celkové náklady na akci se pohybují kolem 220.000,- Kč. Členové sboru by se měli podílet na nákladech částkou kolem 3.000,- Kč. V souvislosti s tím bych se rád obrátil i rodiče dětí, pokud mají možnost oslovit firmu, případně předat kontakt na firmu či společnost, která by se chtěla podílet na financování zájezdu. Co se programu týká, máme v plánu – kromě účasti na festivalu samozřejmě – asi 5 – 6 dalších koncertů v Omiši, ve Splitu a okolí, včetně společné akce se členy špičkového mužského sboru Brodosplit, koncertu v jeskyních atd. Organizačně nám akci bude zajišťovat prověřená cestovní kancelář, se kterou spolupracuji já osobně i PJZŠ Horáčkova několik let. Co dalšího vyplývá pro členy sboru z účasti na zájezdu, se dočtete v článku níže.

NOVINKY V ORGANIZACI SBOROVÝCH ZKOUŠEK

Protože příprava programu pro festival v Omiši bude poměrně náročná pro členy sboru a zároveň je počet účastníků omezen na 22, mění se trochu organizace sborových zkoušek v tom směru, že budeme důsledněji dbát na některé věci kolem sboru. Neberte následující řádky na lehkou váhu, zahraniční zájezd není vůbec jednoduché zorganizovat a pokud se všechno podaří a v červnu odjedeme, na všech koncertech je nutno podat absolutně bezchybný výkon.
1) Od ledna nebudeme potřebovat zpěvníky a ostatní texty, které jste dostali. Každý člen sboru si opatří desky ve formátu A4, do kterých si bude zakládat očíslované noty, texty a další materiály tak, aby bez problémů našel, co potřebuje a zároveň se papíry nerozpadly. Tyto desky musí nosit na každou zkoušku.
2) Zcela nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, propiska a barevná tužka, mikrofix atd, aby se s ní dalo čitelně psát.
3) Na zkoušky je nutno chodit včas – to znamená alespoň 5 minut před začátkem. Zkouška začíná v 16.15 hodin, v 16.10 musí být všichni na svých místech. Na zkouškách platí určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo.
4) Od 21. ledna začíná platit bodové hodnocení. Každý začíná s 20 body. Za pozdní příchody, chybějící pomůcky nebo další nepravosti se body odčítají.
5) Samostatnou kapitolou je účast na sborových zkouškách. Uvědomte si prosím, že sbor může fungovat pouze jako celek. Pokud někdo chybí, komplikuje tím práci nejen sobě, ale i všem ostatním. Bohužel, ne všechno se můžete naučit doma. Proto vás všechny žádám, abyste akce jako kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo sborové zkoušky.

PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDU DO OMIŠE

1) Nejméně 10 bodů
2) Maximálně 5 zameškaných zkoušek do konce května, účast na všech mimořádných zkouškách.
3) Bezchybná znalost hlasů a textů včetně výslovnosti. Každý musí být schopen samostatně odzpívat celý repertoár ve svém hlasu.

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2008

Vážení rodiče, milé Rolničky,
Možná, že se vám zdá, že do letních prázdnin je ještě daleko, ale možná že už někteří z vás plánují svůj letní program. K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor. Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdete – po mnoha letech se podoba tábora ustálila, i když nás letos čekají tu větší, tu menší organizační změny, samozřejmě k lepšímu. Základ našich činností zůstane stejný, přibudou další výlety do skal a na další místečka. Ani letošní tábor v žádném případě neubírá nic z kvality programu nebo bezpečnosti. Naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos. (Ale tyhle věty už znáte, že ano.smile) Tak tedy:
foto K tradici našich táborů patří také místo - ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Patří k nim nejenom vedoucí kempu, ale také naši přátelé z Holandska, Belgie a Německa.
Zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin – letos opět odjedeme už v červnu – od 28. června do 15. července 2008, případný pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru.
foto Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou volná místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi – děti od 1. do 7. třídy. I když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou.
Jako vždy je tábor stanový - stany s předsíňkou jsou pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16.
foto Proti loňskému se v souvislosti se změnou DPH a různým dalším „úpravám“ cen mění i cena tábora. Ta zůstávala během posledních několika let stejná, ale bohužel již nemohu v takové míře pokrýt rozdíly mezi účastníky zaplacenou cenou a skutečnou cenou tábora z vlastních prostředků. I když zatím nemám k dispozici všechny ceníky a ještě není jasné, co se opravdu změní (např. ubytování a doprava), zvyšuje se cena tábora o 400 Kč na 5100,- Kč (děti od 6 do 14 let).
Tato částka je maximální, opět budeme jednat o slevě na ubytování, (což je druhá největší částka, u které se dá očekávat výraznější zdražení proti loňsku). . V případě, že by ještě došlo k nějakém nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo méně dětí (rozpočtové minimum je 10), bude rozdíl doplácet sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti (na schůzce - datum bude upřesněno) nebo převodem z účtu (nutno odeslat do 31.5. !). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.
foto Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před táborem. Protože o tábor již teď velký zájem jak starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. dubna, ale raději dříve, protože přihlášky se budou zapisovat v pořadí, v jakém je odevzdáte a maximální počet je opravdu 16. Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů, případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, případně na e-mailové adrese rolnickapraha12(zavináč)seznam.cz.
Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyzvednout si jej můžete také na sborových zkouškách, je ke stažení na internetových stránkách sboru www.horackova.cz/rolnicka . Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se za něj asi 100,- Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě atd.

KONTAKTY

DPS Rolnička – Praha 12
Dan M. Gerych
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
Telefonní číslo 775 699 806 je určeno pouze pro zasílání hromadných zpráv. Nedá se použít pro telefonování a není možné na něj odpovídat. Pro případné odpovědi na SMS, potvrzení atd. používejte stále číslo 608 237 147.
e-mailová adresa: rolnickapraha12(zavináč)seznam.cz
www.horackova.cz/rolnicka