Kašpar číslo 23 - únor 2007

Kašpar 23 - hlavička

brejle Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec.
Vítejte opět po krátkých prázdninách na další sborové zkoušce. Vítá vás i další vydání Kašpara s informacemi, které by vás mohly (mělysmile!) zajímat, neboť se týkají našeho programu do konce školního roku a o letních prázdninách.
Dan M. Gerych

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ČERVNA 2007

pondělí 19.2.2007Pravidelná zkouška
středa 21.2.2007Odpadají všechny zkoušky – Akce "Teplice nad Metují 2007 – zima" – pro přihlášené
pondělí 26.2.2007Pravidelná zkouška
středa 28.2.2007Pravidelná zkouška pro přípravku, hlavní sbor bude končit v 17:15, sólový zpěv odpadá(náhradní hodina po dohodě)
Od pondělí 5.3.2007
do středy 4.4.2007
Pravidelné zkoušky
pondělí 9.4.2007Odpadají všechny zkoušky – Pondělí velikonoční = prázdniny.
středa 11.4.2007Odpadá přípravka a sbor (pedagogická rada). Sólový zpěv je jako obvykle!!!
Od pondělí 16.4.2007
do středy 16.5.2007
Pravidelné zkoušky
sobota 19.5.2007 –
neděle 20.5.2007
Dvoudenní zájezd – Moravská Třebová
sborový festival Moravskotřebovské arkády – podrobnosti viz dále
pondělí 21.5.2007Pravidelná zkouška
středa 23.5.2007Pravidelná zkouška
pondělí 28.5.2007Pravidelná zkouška
středa 30.5.200715:30 – závěrečný test a zkoušky pro středeční přípravku
16:00 – 17:30 – závěrečné zkoušky pro sbor – dle rozpisu.
sobota 2.6.2007Jílovské zpívání – sborový festival v Jílovém u Prahy
pondělí 4.6.200715:30 - 17:30 - závěrečné zkoušky pro sbor – dle rozpisu.
úterý 5.6.200718:00 – schůzka rodičů a účastníků tábora Rolnička na Dřevíči 2007 - informace a placení tábora
středa 6.6.2007Pravidelná zkouška
pondělí 11.6.2007 -
středa 13.6.2007
Odpadají všechny zkoušky – zájezd PJZŠ do Chorvatska + pro přihlášené.
pondělí 18.6.200716:00 – 18:00 – generálka koncertu. Nutná účast všech členů sboru (i středeční zkoušky!) - společná zkouška s Myšáky.
úterý 19.6.2007Závěrečný koncert v divadelním sále kláštera Emauzy + vydávání závěrečného hodnocení – ukončení 19. sborové sezóny. Podrobnosti budou na začátku června.
Vstupenky na koncert budou v prodeji na sborových zkouškách, zbytek na místě před koncertem – dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč.
Od středy 20.6.2007Odpadají všechny zkoušky
sobota 30.6.2007Odjezd na tábor – viz podrobné informace dále
úterý 17.7.2007Návrat z tábora – viz podrobné informace dále

V rozpisu nejsou uvedeny ještě další akce, u kterých zatím ještě neznáme přesný termín – Zpívání na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí, Přehlídka Kavky 2007 a zpívání na Křižíkově fontáně 2007.
Rozpis akcí najdete ve stejné podobě na našich www stránkách.

FESTIVAL MORAVSKOTŘEBOVSKÉ ARKÁDY

Moravskotřebovské arkády jsou festivalem s velmi silným obsazením kvalitních sborů – jak dětských, tak i smíšených. Proto, prosím, nepodceňujte přípravu repertoáru a hlavně textů, abychom se jako nový účastník festivalu neuvedli nějakou nepříjemností.
Následující informace jsou staženy z www stránek festivalu:
„Moravskotřebovské arkády“ jsou nesoutěžním přehlídkovým festivalem amatérských pěveckých sborů. První ročník festivalu se uskutečnil v roce 2001, jeho organizátory byly Základní umělecká škola Moravská Třebová a smíšený pěvecký sbor Fermáta. Na prvních třech ročnících hostovaly převážně komorní smíšené sbory a to i ze zahraničí, např. Stadskoor Vlaardingen z Holandska a Sängervereinigugn 1854 Staufenberg z Německa. Od roku 2004 je festival určen dětem a mládeži, hostili jsme zpěváčky z německého Gemündenu a z norského Terraku.
V rámci festivalu jsou uskutečňována charitativní vystoupení v moravskotřebovském Domově seniorů a v ústavech sociální péče v blízkém okolí. Součástí festivalu je i výstava prací současných i bývalých žáků výtvarného oboru ZUŠ s názvem Výtvarný život na zámku.
Hlavní program festivalu se odehrává na nádvoří moravskotřebovského zámku, který je součástí městské památkové rezervace. Jeho monumentální pozdně renesanční podobu s arkádami mu dal v první polovině 17. století Ladislav Velen ze Žerotína. Průjezd severním křídlem je ozdoben raně renesančním portálem, který je údajně nejstarší renesanční památkou ve střední Evropě.

JÍLOVSKÉ ZPÍVÁNÍ 2007

Jílovské zpívání je přehlídka dětských i dospělých sborů. Rolnička se pravidelně účastnila několika předcházejících ročníků – naposledy v roce 2003. V minulých letech se nám Jílovské zpívání časově překrývalo s různými školními akcemi nebo se začínající přehlídkou Kavky. Letos jsme byli opět pozváni radnicí města Jílové k účasti na 11. ročníku JZ.

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA 2007

Na Křižíkově fontáně jsme zpívali loni poprvé – jako zástupci MČ Praha 4 a podle ohlasů jsme (si) nasadili laťku hodně vysoko. Letos – pokud se nebude termín překrývat s nějakou jinou akcí, na které už jsme přihlášení – bychom měli být ještě o něco lepší – tak už to bývá: pamatují-li si vás diváci z minule coby úspěšný soubor, očekávají, co nabídnete příště. Pokud je to lepší – je to v pořádku a vy zůstanete v podvědomí jako záruka kvalitního programu. Pokud je to horší, na minulý úspěch si už nikdo nevzpomene a zapíšete se jako ti, co už nemají co nabídnout. Návrat zpět nahoru je velmi náročný…

CHORVATSKO – OMIŠ A ČERVEN 2007

S plánovaným zájezdem do chorvatského Omiše to, bohužel, zatím vypadá bledě. Důvodem jsou – jak jinak – jenom a pouze finance. Vzhledem k tomu, že se zatím žádný z oslovených možných sponzorů neozval, nebude v našich silách uhradit předpokládané náklady asi 170.000,-Kč. Uzávěrka přihlášek je do konce února, k tomuto datu je také nutno uhradit účastnický poplatek. I když by v našem případě bylo vedení festivalu ochotno udělat nějakou výjimku, pokud se v dohledné době ještě něco nezmění, budeme celou akci muset o rok odložit a pilně střádat do prasátka… Hmmmsmile Pokud by se někdo přece jenom chtěl do Chorvatska vydat, má ještě možnost vyjet od 8. do 17. června se třídami 4.B a 4.C, které doprovázím jako vedoucí zájezdu.smile

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA

Připomínám, že sbor má od února novou e-mailovou adresu. Budete-li psát, pište už pouze na adresu rolnickapraha12@seznam.cz. Stará adresa sice ještě existuje, protože nejde zrušit, ale vybírá se už pouze příležitostně.

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2007

Vážení rodiče, milé Rolničky,
Možná, že se vám zdá, že do letních prázdnin je ještě daleko, ale možná že už někteří z vás plánují svůj letní program. K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor. Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho nových informací nenajdete – po mnoha letech se podoba tábora ustálila, i když nás letos čekají tu větší, tu menší organizační změny, samozřejmě k lepšímu. Základ našich činností zůstane stejný, přibudou další výlety do skal a na další místečka. Ani letošní tábor v žádném případě neubírá nic z kvality programu nebo bezpečnosti. Naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos. (Ale tyhle věty už znáte, že ano.smile) Tak tedy:
foto K tradici našich táborů patří také místo - ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Patří k nim nejenom vedoucí kempu, ale také naši přátelé z Holandska, Belgie a Německa.
Zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin – tentokrát odjedeme už v červnu – od 30. června do 17. července 2007, případný pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru.
Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou volná místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi – děti od 1. do 7. třídy. I když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou.
foto Jako vždy je tábor stanový - stany s předsíňkou jsou pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16.
Přestože i v letošním roce se mění ceny všeho možného, neplatí to o ceně tábora – ta je i letos stejná jako v minulých letech. I když zatím nemám k dispozici všechny ceníky a ještě není jasné, co se opravdu změní (např. ubytování a doprava), je cena tábora 4700,- Kč (děti od 6 do 14 let).
Tato částka je maximální, v jednání je opět sleva na ubytování, (což je druhá největší částka a u které se dá očekávat výraznější zdražení proti loňsku). V případě, že by ještě došlo k nějakém nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo méně dětí (rozpočtové minimum je 12), bude rozdíl doplácet sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti (na schůzce 5.6.) nebo převodem z účtu (nutno odeslat do 31.5. !). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.
foto Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před táborem. Protože o tábor již teď velký zájem jak starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. dubna, ale raději dříve, protože přihlášky se budou zapisovat v pořadí, v jakém je odevzdáte a maximální počet je opravdu 16. Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů, případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, případně na e-mailových adresách gerych(zavináč)horackova.cz nebo rolnickapraha12(zavináč)seznam.cz.
Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyzvednout si jej můžete také na sborových zkouškách, je ke stažení na internetových stránkách sboru www.horackova.cz/rolnicka . Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se za něj asi 100,- Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě atd.

KONTAKTY

DPS Rolnička – Praha 12
Dan M. Gerych
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
e-mailová adresa: rolnickapraha12(zavináč)seznam.cz
www.horackova.cz/rolnicka