Kašpar číslo 20 - prosinec 2005


Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Po roce se opět přiblížila vánoční doba se vším, co k ní patří. Přeji Vám všem, aby se pro Vás Vánoce nestaly pouze časem, kdy je největší spěch, a abyste si našli i dostatek času pro sebe navzájem. Toto mimořádné číslo Kašpara je zaměřenou pouze na jedno téma – plánovaný zájezd sboru do Chorvatska.
Dan M. Gerych


Vážení rodiče, milé Rolničky,
jistě se k vám již doneslo, že máme možnost vyjet na koncertní zájezd do Chorvatska do Omiše – města, ve kterém se pořádají jedny z největších hudebních slavností v chorvatské Dalmácii. Během letošních prázdnin jsem získal různé kontakty a tak nám „téměř“ nic nebrání v tom, abychom se na přelomu května a června vydali na cestu. „Téměř“ se samozřejmě týká ceny – nezbytné náklady na jednoho účastníka jsou 6.300,- Kč (zahrnují vše obvyklé – ubytování v penzionu, autobusovou dopravu, plnou penzi, pobytovou taxu, ložní prádlo, ručníky, služby delegáta a pojištění CK proti úpadku).
Moje původní představa byla taková, že se podaří zajistit sponzora, který by z větší části uhradil náklady. Bohužel, zatím moje snaha nebyla úspěšná – zřejmě se nejedná o akci s dostatečným „zviditelněním“, nehledě na to, že kultura je v této době málo oblíbená oblast.
V tomto směru bych vás rád požádal o pomoc a spolupráci. Pokud byste měli jakýkoliv kontakt nebo možnost nebo nápad koho a jakým způsobem oslovit nebo doporučit, dejte mi, prosím, vědět a já už bych se pokusil zařídit další. V tomto okamžiku nevím, zda je lepší oslovit velké firmy, pro které by to nemusel být tak velký problém, nebo menší podnikatele, kteří by tak ještě před koncem roku měli způsob, jak snížit daňový základ. Celková částka na zájezd činí asi 150.000,- Kč. Děkuji.

Termín našeho zájezdu je od pátku 26.5. do neděle 4.6.2006
V souvislosti s tím bych od vás ještě co nejdříve potřeboval zpět následující informace – vždy se uvažuje o dvou variantách. V návaznosti na zájezd se zřejmě bude odehrávat i účast na naše táboře – termín zůstává stejný jako v minulých letech 1. – 18.7.2006
Prosím, zakroužkuje u každé varianty odpovídající volbu a lísteček co nejdříve vraťte zpět.
POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ!

Jméno dítěte __________________________________________________
ÚČAST DÍTĚTE NA ZÁJEZDU DO CHORVATSKA:
1. varianta – pro zájezd se nepodaří zajistit žádné sponzorské finance nebo jen v malé výši
dítě se zúčastní ANO NE
2. varianta – cenu zájezdu se podaří úplně nebo z větší části uhradit ze sponzorských darů
dítě se zúčastní ANO NE

ÚČAST DÍTĚTE NA LETNÍM TÁBOŘE DPS ROLNIČKA
1. varianta – pro zájezd se nepodaří zajistit žádné sponzorské finance nebo jen v malé výši
a) dítě se zúčastní tábora v obvyklém rozsahu – cena bude stejná, jako v minulém roce (4.700,-Kč)
b) dítě se zúčastní tábora kratšího (12 dnů) za cenu 3.700,- Kč
c) dítě se tábora nezúčastní
2. varianta – cenu zájezdu se podaří úplně nebo z větší části uhradit ze sponzorských darů
a) dítě se zúčastní tábora v obvyklém rozsahu – cena bude stejná, jako v minulém roce (4.700,-Kč)
b) dítě se tábora nezúčastní