Rolnička - obrázek Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12
Různé sborové dokumenty

Jednotlivé dokumenty si můžete prohlédnout v html verzi kliknutím na název dokumetu. Pro případný tisk nebo stažení můžete použít i verze docMS Word 2007 nebo pdfAcrobat.

dokument

Rozvrh sborových zkoušek

docrozvrh.docx pdfrozvrh.pdf
dokument

Sborový řád

docrad.docx pdfrad.pdf
dokument

Platby za sbor

docprispevky.docx pdfprispevky.pdf
dokument

Formulář na doplnění údajů

docudaje.docx pdfudaje.pdf
dokument

Přihláška na sólový zpěv

docprihlaskasz.docx pdfprihlaskasz.pdf
dokument

Odhláška

docodhlaska.docx pdfodhlaska.pdf
dokument

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

docposudek.doc pdfposudek.pdf